Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ประกาศ คำสั้ง หนังสือราชการ

Administrator

ผอ.ชอุ่ม กรไกร เปิดงานอาเชียนที่ ร.ร.

DSC02070
DSC02072
DSC02075
DSC02076
DSC02077
DSC02078
DSC02079
DSC02080
DSC02082
DSC02083
DSC02086
DSC02089
DSC02090
DSC02096
DSC02098
DSC02099
DSC02101
DSC02106
DSC02114
DSC02118
DSC02119
DSC02121
DSC02131
DSC02132
01/24 
start stop bwd fwd

นายชอุ่ม  กรไกร ผอ.สพป.ศก.๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประตูสู่อาเชียน ที่โรงเรียนบ้านน้ำคำ

ศาลาแหล่งเรียนรู้ 4 หลังเผยแพร่กิจกรรมที่ 1

ประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินเรียนพรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
academic1_1

เผยแพร่กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
academic2

เผยแพร่กิจกรรมที่ 3

ครู นักเรียนทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ จ.อุบล
academic3

webmaster Thongbai boonyee :thongbainew@gmail.com Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master theme  Valid XHTML and CSS.