Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ประกาศ คำสั้ง หนังสือราชการ

วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2559

โรงเรียนบ้านน้ำคำโดย นายไสว โสภาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
และเพื่อส่งเสริมความรักความกตัญญูให้ลูกได้แสดงออกต่อแม่
593301002208-0587-31
593301002208-0587-32
593301002208-0587-33
593301002208-0587-34
593301002208-0587-35
593301002208-0587-36
593301002208-0587-37
593301002208-0587-38
593301002208-0587-39
593301002208-0587-40
593301002208-0587-41
593301002208-0587-42
593301002208-0587-43
593301002208-0587-47
593301002208-0587-48
593301002208-0587-49
593301002208-0587-50
593301002208-0587-51
593301002208-0587-52
593301002208-0587-53
593301002208-0587-54
593301002208-0587-55
593301002208-0587-56
593301002208-0587-57
593301002208-0587-58
593301002208-0587-59
593301002208-0587-60
593301002208-0587-61
593301002208-0587-62
593301002208-0587-63
593301002208-0587-64
593301002208-0587-65
01/32 
start stop bwd fwd

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี
ชวนทุกคนมาอนุรักษ์ภาษาไทยไปด้วยกันค่ะ

593301002207-0535-10
593301002207-0535-11
593301002207-0535-12
593301002207-0535-13
593301002207-0535-14
593301002207-0535-15
593301002207-0535-16
593301002207-0535-17
593301002207-0535-18
593301002207-0535-19
593301002207-0535-20
593301002207-0535-21
593301002207-0535-22
593301002207-0535-23
593301002207-0535-24
593301002207-0535-25
593301002207-0535-26
593301002207-0535-27
593301002207-0535-28
593301002207-0535-29
593301002207-0535-30
593301002207-0535-31
593301002207-0535-32
593301002207-0535-33
593301002207-0535-4
593301002207-0535-5
593301002207-0535-6
593301002207-0535-7
593301002207-0535-8
593301002207-0535-9
01/30 
start stop bwd fwd


เรียนรู้นอกสถานที่

โรงเรียนบ้าน้ำคำ โดยผู้อำนวยการไสว โสภาศรี ได้นำคณะครู นักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุลาล 1 -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปศึกษานอกสถานที่ สวนผลไม้ที่อำเภอกันทรลักษ์ ผามออีแดง
น้ำตกสำโรงเกียรติ และวัดล้านขวด จังหวัดศรีสะเกษ 593301002207-0431-1
593301002207-0431-10
593301002207-0431-11
593301002207-0431-12
593301002207-0431-13
593301002207-0431-14
593301002207-0431-15
593301002207-0431-16
593301002207-0431-17
593301002207-0431-18
593301002207-0431-19
593301002207-0431-2
593301002207-0431-20
593301002207-0431-21
593301002207-0431-22
593301002207-0431-23
593301002207-0431-24
593301002207-0431-25
593301002207-0431-26
593301002207-0431-27
593301002207-0431-28
593301002207-0431-29
593301002207-0431-3
593301002207-0431-32
593301002207-0431-36
593301002207-0431-37
593301002207-0431-38
593301002207-0431-39
593301002207-0431-4
593301002207-0431-5
593301002207-0431-6
593301002207-0431-7
593301002207-0431-8
593301002207-0431-9
01/34 
start stop bwd fwd


วันอาสาฬหบูชา59

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์
แห่งพระพุทธศาสนาคือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้
เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีป
สมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา
ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม
นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรก
จึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตร
แห่งการแผ่ขยายธรรมจักร โรงเรียนบ้านน้ำคำได้นำนักเรียนเข้าวัดปฏิบิติธรรม ที่วัดบ้านยาง
Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /home/vhost/ssk014/public_html/images/Buchaday59


วันสุนทรภู่59

26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านน้ำคำได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประวัติและผลงานของสุนทรภู่มีความเป็นมาอย่างไร
593301002206-0356-1
593301002206-0356-10
593301002206-0356-11
593301002206-0356-12
593301002206-0356-13
593301002206-0356-14
593301002206-0356-15
593301002206-0356-16
593301002206-0356-17
593301002206-0356-18
593301002206-0356-19
593301002206-0356-2
593301002206-0356-20
593301002206-0356-21
593301002206-0356-22
593301002206-0356-23
593301002206-0356-24
593301002206-0356-25
593301002206-0356-26
593301002206-0356-27
593301002206-0356-28
593301002206-0356-29
593301002206-0356-3
593301002206-0356-30
593301002206-0356-31
593301002206-0356-32
593301002206-0356-33
593301002206-0356-34
593301002206-0356-35
593301002206-0356-36
593301002206-0356-4
593301002206-0356-43
593301002206-0356-44
593301002206-0356-45
593301002206-0356-46
593301002206-0356-47
593301002206-0356-48
593301002206-0356-49
593301002206-0356-53
593301002206-0356-54
593301002206-0356-55
593301002206-0356-56
593301002206-0356-57
593301002206-0356-58
593301002206-0356-6
593301002206-0356-7
593301002206-0356-8
593301002206-0356-9
01/48 
start stop bwd fwd

หมวดหมู่รอง

Administratorเผยแพร่กิจกรรมที่ 1

ประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินเรียนพรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
academic1_1

เผยแพร่กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
academic2

เผยแพร่กิจกรรมที่ 3

ครู นักเรียนทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ จ.อุบล
academic3

webmaster Thongbai boonyee :thongbainew@gmail.com Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master theme  Valid XHTML and CSS.