Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ประกาศ คำสั้ง หนังสือราชการ

Login Form

Administrator

โรงเรียนบ้านน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560

ทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2560
สรุปเหรียญรางวัล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับ สพป.ศก.1 ปี 2560
โรงเรียน บ้านน้ำคำ CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง

98 บ้านน้ำคำ 10 2 2 1 15 - - พระธาตุฯ
รางวัล กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน รร. คะแนน ตัวแทน แจ้งแก้ไข
ทอง การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ชั้น ป.1-3 พัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงณัฏณิชา สุริโย นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ รร. 81.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอรุณรัตน์ พันธ์ขาว นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ   81.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงเข็มจิรา พันธ์ขาว นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ   81.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายปัญญากร สุปัตติ นางประมวล ธรรมวิเศษ   81.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายภูศักดิ์ แสงศร นางประมวล ธรรมวิเศษ   81.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายขวัญชัย เสมอเชื้อ นางประมวล ธรรมวิเศษ   81.50   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายวีรพันธ์ คำมะณี นางทองใบ บุญยี่ รร. 88.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายพงศกร กุมชาติ นางทองใบ บุญยี่   88.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-6 คอมพิวเตอร์ เด็กชายฐาปกรณ์ ประพันธ์ประชา นางทองใบ บุญยี่ รร. 89.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอิษยา พรมดี นางทองใบ บุญยี่   89.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3 ภาษาไทย เด็กหญิงพรรณถชล มิ่งสอน นางสุพัชรี รินทร รร. 82.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กชายชัยรัตน์ หาวะโคตร นางสุรัดดา จันทศิลา รร. 82.60   แจ้งแก้ไข
ทอง ขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ป.1-6 ศิลปะ-ดนตรี เด็กหญิงปาลิตา ไชยปัญญา นางสุรัดดา จันทศิลา รร. 81.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงวริศรา บุญหวาน นางสาวนิตยา จันทร์ศรี รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
ทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กหญิงสาริณี แสงศร นางสาวนิตยา จันทร์ศรี รร. 90.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงกรรณิการ์ มิมาลา นางสาวนิตยา จันทร์ศรี   90.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประติมากรรมนูนต่ำ ชั้น ป.1-3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กชายภควัต ชมภูประเสริฐ นายนิพนธ์ ดวงมาลา รร. 85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายคามิน ค้ำคูณ นายนิพนธ์ ดวงมาลา   85.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนันทวัน ทองสาย นายทัตเทพ ชาลี   85.00   แจ้งแก้ไข
ทอง ประติมากรรมนูนสูง ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กชายสัณต์ดนัย ทองสาย นายนิพนธ์ ดวงมาลา รร. 80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายศุภกิจ บุญหวาน นายนิพนธ์ ดวงมาลา   80.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายมนตรี บุตรงาม นายทัตเทพ ชาลี   80.00   แจ้งแก้ไข
เงิน ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ป.1-6 คณิตศาสตร์ เด็กชายวิชชากร สุ่มมาตย์ นางทองใบ บุญยี่ รร. 73.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงนณิมล ดวงมาลา นางทองใบ บุญยี่   73.00   แจ้งแก้ไข
เงิน วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงมาลา นางสาวนิตยา จันทร์ศรี รร. 75.00   แจ้งแก้ไข
ทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ชั้น ป.4-6 พัฒนาผู้เรียน เด็กชายวีรพันธ์ คำมะณี นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ รร. 66.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายนภสิทธ์ุ ขุมทอง นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ   66.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายธนาคิม สุปัตติ นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ   66.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายภัทรพล เครือบุตร นางประมวล ธรรมวิเศษ   66.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายเปรมินทร์ ธรรมฤทธิ์ นางประมวล ธรรมวิเศษ   66.50   แจ้งแก้ไข
      เด็กชายณัฐกมล หมุนดี นางประมวล ธรรมวิเศษ   66.50   แจ้งแก้ไข
ทองแดง สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงชลธิชา แดงดี นางทองใบ บุญยี่ รร. 63.00   แจ้งแก้ไข
      เด็กหญิงอนุชญา บุญหวาน นางทองใบ บุญยี่   63.00   แจ้งแก้ไข
ชมเชย อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 คณิตศาสตร์ เด็กหญิงธัญชนก ละมุล นายนิพนธ์ ดวงมาลา รร. 11.00   แจ้งแก้ไข

** พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู คลิกที่ชื่อ นักเรียนหรือครู (ติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ก่อนพิมพ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าราชการครู บุคลากร

thongbai booyee.gif

ขณะนี้เวลา

สถิติผู้มาเยี่ยมชมเว็บไชต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week45
mod_vvisit_counterLast week111
mod_vvisit_counterThis month349
mod_vvisit_counterLast month480
mod_vvisit_counterAll days25688

Online Now: 1
Your IP: 202.29.213.229
,
Today: ตุลาคม 23, 2018
Visitors Counter

ศาลาแหล่งเรียนรู้ 4 หลังเผยแพร่กิจกรรมที่ 1

ประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินเรียนพรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
academic1_1

เผยแพร่กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
academic2

เผยแพร่กิจกรรมที่ 3

ครู นักเรียนทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ จ.อุบล
academic3

webmaster Thongbai boonyee :thongbainew@gmail.com Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master theme  Valid XHTML and CSS.