Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ประกาศ คำสั้ง หนังสือราชการ

Login Form

โรงเรียนบ้านน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณทุกความคิดเห็น ผู้ดูแลเว็บไซต์ได้นำไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไชต์ให้ดียิ่งขึ้น

 

ศาลาแหล่งเรียนรู้ 4 หลัง

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านน้ำคำ ได้จัดสร้าง ศาลา แหล่งเรียนรู้จำนวน ๔ หลัง

 

 

ประชุมสัญจรกลุ่มเมืองพระธาตุ

โรงเรียนบ้านน้ำคำโดยผู้อำนวยการไสว โสภาศรี ให้บริการด้านสถานที่ในการประชุมสัญจรผู้บริหารกลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรืองรองในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายสมสุข สายเพชร ประธานกลุ่ม เป็นประธานในการประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการและวางแผนในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ NT และ LAS สำหรับนักเรียนในกลุ่ม

 

5801402-4937-1
5801402-4937-11
5801402-4937-13
5801402-4937-15
5801402-4937-16
5801402-4937-17
5801402-4937-3
5801402-4937-4
5801402-4937-5
5801402-4937-6
5801402-4937-8
5801402-4937-9
01/12 
start stop bwd fwd
      

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำคำ 
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 
นักเรียนบ้านน้ำคำได้จัดกิจกรรมเลือก
ตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

 

5701405-3156-1
5701405-3156-12
5701405-3156-13
5701405-3156-14
5701405-3156-15
5701405-3156-16
5701405-3156-17
5701405-3156-18
5701405-3156-19
5701405-3156-2
5701405-3156-23
5701405-3156-24
5701405-3156-25
5701405-3156-26
5701405-3156-27
5701405-3156-28
5701405-3156-29
5701405-3156-3
5701405-3156-30
5701405-3156-31
5701405-3156-35
5701405-3156-36
5701405-3156-37
5701405-3156-38
5701405-3156-39
5701405-3156-4
5701405-3156-40
5701405-3156-41
5701405-3156-42
5701405-3156-43
5701405-3156-5
5701405-3156-6
5701405-3156-7
5701405-3156-8
01/34 
start stop bwd fwd

กิจกรรมไหว้ครู2557

กิจกรรมไหว้ครู

ประเพณีการไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 
ที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้
ให้ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ
เปรียบครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์ เพราะศิษย์ที่ประสบความสำเร็จได้
เพราะมีแม่เป็นผู้ให้กำเนิดสั่งสอน เป็นแบบอย่างที่ดี และมีครูเป็นผู้ให้ความรู้ 
ความคิด สติปัญญาชี้ทางสว่างให้ ประเพณีการไหว้
ครูจึงยังคงสืบทอดต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้

.

DSC_0354
DSC_0355
DSC_0361
DSC_0368
DSC_0370
DSC_0373
DSC_0377
DSC_0378
DSC_0379
DSC_0382
DSC_0384
DSC_0385
DSC_0394
DSC_0396
DSC_0403
DSC_0406
DSC_0409
DSC_0412
DSC_0413
DSC_0416
DSC_0419
DSC_0420
DSC_0427
DSC_0428
DSC_0430
DSC_0432
DSC_0439
DSC_0448
DSC_0449
DSC_0450
DSC_0452
DSC_0454
DSC_0455
DSC_0456
DSC_0460
DSC_0465
DSC_0467
DSC_0470
DSC_0473
DSC_0478
DSC_0480
DSC_0485
DSC_0491
01/43 
start stop bwd fwd

อบรม อย.น้อย

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายไสวโสภาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม อย. น้อย ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำคำ
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โดยเชิญวิทยากรจากสาธารณะสุขจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นผู้ให้ความรู้เบื้องต้นเรื่อง ความปลอดภัยของอาหาร การรู้จักปกป้องตนเอง 
รู้จักการเลือก สังเกต รู้จักปฏิเสธอาหารที่ไม่ปลอดภัย และการดูแลสุขภาพของตนเอง

DSC_0347
DSC_0350
DSC_0351
DSC_0354
DSC_0362
DSC_0365
DSC_0366
DSC_0369
DSC_0373
DSC_0390
DSC_0394
DSC_0395
DSC_0396
DSC_0397
DSC_0399
DSC_0400
DSC_0402
DSC_0404
DSC_0406
DSC_0407
DSC_0408
DSC_0409
DSC_0412
DSC_0414
DSC_0415
DSC_0416
DSC_0417
DSC_0418
DSC_0419
DSC_0421
DSC_0425
DSC_0426
DSC_0427
DSC_0429
DSC_0430
DSC_0431
DSC_0440
DSC_0441
DSC_0446
DSC_0459
DSC_0466
DSC_0469
DSC_0471
DSC_0472
DSC_0475
DSC_0477
DSC_0480
01/47 
start stop bwd fwd

วันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยผู้อำนวยการไสว โสภาศรี คณะครู
และนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติและความเป็นมาของวันสุนทรภู่


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /home/vhost/ssk014/public_html/images/sontonpoo

วันอาสาฬหบูชา กศ.57

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ผู้อำนวยการไสว โสภาศรี ได้นำคณะครู และ นักเรียน นำเทียนพรรษา
และผ้าอาบน้ำฝนไปร่วมกับชุมชนบ้านยางถวายภัตราหาร ปัจจัย เทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน
ปฏิบัติธรรม และทำสมาธิที่วัดสุขสวาทอารมณ์

20140709_091828
20140709_091926
20140709_092112
20140709_092114
20140709_092237
20140709_093139
20140709_093626
20140709_094416
20140709_094429
20140709_094439
20140709_094545
20140709_094551
20140709_094723
20140709_094804
20140709_094806
20140709_094921
20140709_095531
20140709_095557
20140709_095721
20140709_100042
20140709_100329
20140709_100657
20140709_101458
20140709_102029
20140709_102310
20140709_103209
01/26 
start stop bwd fwd

ผ้าป่าการศึกษา ม.รามคำแหง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 อาจารย์ณัฐธยาน์ จิราธรรมวัฒน์ รองคณบดิฝ่ายสวัสดิการ
คณะบริหารธุระกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะ ได้ดำเนินการตามพันธกิจ
คณะบริหารธุรกิจด้าน ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่อสร้างและกระจายโอกาส
การเรียนรู้สู่ชุมชนได้นำ อาหาร วัสดุ อุปกรณ์ และเงินบริจาคเป็นผ้าป่าการศึกษา
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำคำ คิดเป็นเงินประมาณ 200,000 บาท คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านน้ำคำโดยนายสมบัติ ศรีอินทร์ ประธานคณะ
กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง คณะครูนำโดยผู้อำนวยการไสว โสภาศรี
และนักเรียน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบรรดาลประทานพรให้ทุกท่าน
จงมีความสุข ร่ำรวยสิ่งของ เงินทองล้านเท่าทวีคูณยิ่งๆ ขึ้นตลอดไป

DSC_0383
DSC_0391
DSC_0392
DSC_0395
DSC_0398
DSC_0399
DSC_0401
DSC_0407
DSC_0411
DSC_0421
DSC_0425
DSC_0427
DSC_0429
DSC_0430
DSC_0437
DSC_0441
DSC_0451
DSC_0465
DSC_0477
DSC_0478
DSC_0487
DSC_0490
DSC_0492
DSC_0494
DSC_0499
DSC_0505
DSC_0509
DSC_0510
DSC_0513
DSC_0524
DSC_0526
DSC_0529
DSC_0532
DSC_0540
DSC_0546
DSC_0562
DSC_0566
DSC_0572
DSC_0573
DSC_0577
DSC_0578
DSC_0579
DSC_0584
DSC_0587
DSC_0593
DSC_0594
DSC_0595
DSC_0600
DSC_0602
DSC_0604
DSC_0607
DSC_0608
DSC_0609
DSC_0614
DSC_0615
DSC_0619
DSC_0627
DSC_0638
DSC_0640
DSC_0644
DSC_0656
DSC_0660
DSC_0662
DSC_0663
DSC_0665
DSC_0667
DSC_0668
DSC_0672
01/68 
start stop bwd fwd

คุณนงพิศ คุณอารีย์ คุณแอ็ดควิน เลี่ยงอาหาร นร.

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 คุณนงพิศ คุณอารึย์ คุณแอ็ดวิน 
และคณะจากประเทศเนเธอร์แลนด์ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรีย
นและมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรฌ์กีฬาให้นักเรียนฅ
โรงเรียนบ้านน้ำคำขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ 
ขอพรจากสิ่งศักดิ์ทั่วสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ ประสบแต่ความสุข|
ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย 
คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา คิดดี ทำดี
และพบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดไป

5701411-4501-1
5701411-4501-10
5701411-4501-11
5701411-4501-12
5701411-4501-13
5701411-4501-14
5701411-4501-15
5701411-4501-16
5701411-4501-17
5701411-4501-18
5701411-4501-19
5701411-4501-2
5701411-4501-23
5701411-4501-24
5701411-4501-25
5701411-4501-26
5701411-4501-27
5701411-4501-29
5701411-4501-3
5701411-4501-30
5701411-4501-31
5701411-4501-32
5701411-4501-33
5701411-4501-34
5701411-4501-36
5701411-4501-38
5701411-4501-39
5701411-4501-4
5701411-4501-40
5701411-4501-41
5701411-4501-5
5701411-4501-6
5701411-4501-7
5701411-4501-8
5701411-4501-9
01/35 
start stop bwd fwd

ประชุมกรรมการสถานศึกษา กศ.57

  27 พ.ย.57

โรงเรียนบ้านน้ำคำโดยผู้อำนวยการไสว โสภาศรี และคณะครู 
ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชนประชุม
เพื่อวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมวันเด็ก กีฬาสีประจำปี และผ้าป่าการศึกษา 
โดยเชิญนายสมบัติ ศรีอินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธาน

5701411-4579-1
5701411-4579-11
5701411-4579-12
5701411-4579-14
5701411-4579-15
5701411-4579-16
5701411-4579-17
5701411-4579-18
5701411-4579-19
5701411-4579-2
5701411-4579-23
5701411-4579-24
5701411-4579-25
5701411-4579-26
5701411-4579-27
5701411-4579-28
5701411-4579-3
5701411-4579-4
5701411-4579-5
5701411-4579-6
5701411-4579-7
5701411-4579-8
5701411-4579-9
01/23 
start stop bwd fwd

 

ลูกเสือเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

โรงเรียนบ้านน้ำคำจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เชิญวิทยากรจากค่ายลูกเสือห้วยคล้า และคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำคำ
เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีนายไสว โสภาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำเป็นประธานในพิธี
และมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำคำ ผู้นำชุมชน 
ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่าน เป็นอย่างสูง

5801401-4779-1
5801401-4779-10
5801401-4779-11
5801401-4779-12
5801401-4779-13
5801401-4779-14
5801401-4779-15
5801401-4779-16
5801401-4779-17
5801401-4779-18
5801401-4779-19
5801401-4779-2
5801401-4779-20
5801401-4779-21
5801401-4779-22
5801401-4779-26
5801401-4779-27
5801401-4779-28
5801401-4779-29
5801401-4779-3
5801401-4779-30
5801401-4779-31
5801401-4779-32
5801401-4779-33
5801401-4779-34
5801401-4779-35
5801401-4779-36
5801401-4779-37
5801401-4779-38
5801401-4779-39
5801401-4779-4
5801401-4779-40
5801401-4779-41
5801401-4779-42
5801401-4779-43
5801401-4779-44
5801401-4779-45
5801401-4779-46
5801401-4779-47
5801401-4779-48
5801401-4779-49
5801401-4779-5
5801401-4779-50
5801401-4779-51
5801401-4779-52
5801401-4779-53
5801401-4779-54
5801401-4779-55
5801401-4779-56
5801401-4779-57
5801401-4779-58
5801401-4779-59
5801401-4779-6
5801401-4779-60
5801401-4779-61
5801401-4779-62
5801401-4779-63
5801401-4779-64
5801401-4779-65
5801401-4779-66
5801401-4779-67
5801401-4779-68
5801401-4779-69
5801401-4779-7
5801401-4779-70
5801401-4779-71
5801401-4779-8
5801401-4779-9
01/68 
start stop bwd fwd

รร.บ้านน้ำคำจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ น.ร.ป.๖

โรงเรียนบ้านน้ำคำโดยผู้อำนวยการไสว โสภาศรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและคณะครู ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้นักเรียนที่เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 มีนาคม 2558
ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำคำ

5801403-5094-10
5801403-5094-11
5801403-5094-12
5801403-5094-13
5801403-5094-14
5801403-5094-15
5801403-5094-16
5801403-5094-17
5801403-5094-18
5801403-5094-19
5801403-5094-2
5801403-5094-20
5801403-5094-21
5801403-5094-22
5801403-5094-23
5801403-5094-24
5801403-5094-25
5801403-5094-26
5801403-5094-27
5801403-5094-28
5801403-5094-29
5801403-5094-3
5801403-5094-30
5801403-5094-31
5801403-5094-32
5801403-5094-33
5801403-5094-34
5801403-5094-4
5801403-5094-5
5801403-5094-6
5801403-5094-7
5801403-5094-8
5801403-5094-9
01/33 
start stop bwd fwd

ประชุมผู้ปกครอง จ่ายเงินเรียนฟรี58

            เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยผู้อำนวยการไสว โสภาศรี
ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของนักเรียนราย บุคคล
ปีการศึกษา 2557 และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการษึกษา 2558
โดยจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้ผู้ปกครองเพื่อนำไปเตรียมความ พร้อมก่อนเปิดเรียน5801403-5117-1
5801403-5117-10
5801403-5117-11
5801403-5117-12
5801403-5117-13
5801403-5117-14
5801403-5117-15
5801403-5117-16
5801403-5117-17
5801403-5117-18
5801403-5117-19
5801403-5117-2
5801403-5117-20
5801403-5117-21
5801403-5117-22
5801403-5117-23
5801403-5117-24
5801403-5117-25
5801403-5117-26
5801403-5117-27
5801403-5117-28
5801403-5117-29
5801403-5117-3
5801403-5117-30
5801403-5117-31
5801403-5117-32
5801403-5117-33
5801403-5117-34
5801403-5117-35
5801403-5117-36
5801403-5117-37
5801403-5117-4
5801403-5117-5
5801403-5117-6
5801403-5117-7
5801403-5117-8
5801403-5117-9
01/37 
start stop bwd fwd

การปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล ๑,๒

โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยการนำของ นายไสว โสภาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยความร่วมมือของ
ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ได้ปรับปรุงห้องเรียนชั้น อนุบาล ๑ และ ชั้น
อนุบาล ๒ เพื่อให้เหมาะสมต่อการพัฒนาของเด็กมากยิ่งขึ้น ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐บาท

 

DSC_2298
DSC_2300
DSC_2301
DSC_2302
DSC_2303
DSC_2305
DSC_2306
DSC_2308
DSC_2309
DSC_2310
DSC_2316
DSC_2317
DSC_2318
DSC_2319
01/14 
start stop bwd fwd

เลือกตั้งประธานสภาสนักเรียนปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่โรงเรีบยบ้านน้ำคำเป็นวันเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ
ดำเนินไปด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีทั้งผู้นำและผู้ตาม เป็นเวทีทที่นักเรียนได้แสดงออกอย่างอิสระ
นับว่าเป็นประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
5801406-5247-1
5801406-5247-10
5801406-5247-11
5801406-5247-12
5801406-5247-13
5801406-5247-14
5801406-5247-15
5801406-5247-16
5801406-5247-2
5801406-5247-3
5801406-5247-4
5801406-5247-5
5801406-5247-6
5801406-5247-7
5801406-5247-8
5801406-5247-9
01/16 
start stop bwd fwd

 

กิจกรรมไหว้ครู58

11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านน้ำคำโดยผู้อำนวยการไสว โสภาศรี คณะครูและ นักเรียนร่วมกิจกรรมพิธิไหว้ครู
ของนักเรียน ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำคำ ประธานนักเรียนนำนักเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครูตามลำดับขั้นตอน
จนเสร็จกิจกรรมเป็นการเริ่มต้นการเรียนและการสอนในปีการศึกษา 2558 อย่างมีความพร้อมทั้งนักเรียนและคุณครู5801406-5242-1
5801406-5242-10
5801406-5242-11
5801406-5242-12
5801406-5242-13
5801406-5242-14
5801406-5242-15
5801406-5242-16
5801406-5242-17
5801406-5242-18
5801406-5242-19
5801406-5242-2
5801406-5242-20
5801406-5242-24
5801406-5242-25
5801406-5242-26
5801406-5242-27
5801406-5242-29
5801406-5242-30
5801406-5242-31
5801406-5242-32
5801406-5242-33
5801406-5242-34
5801406-5242-37
5801406-5242-38
5801406-5242-39
5801406-5242-4
5801406-5242-40
5801406-5242-44
5801406-5242-45
5801406-5242-46
5801406-5242-47
5801406-5242-48
5801406-5242-49
5801406-5242-5
5801406-5242-50
5801406-5242-51
5801406-5242-52
5801406-5242-53
5801406-5242-54
5801406-5242-55
5801406-5242-56
5801406-5242-57
5801406-5242-58
5801406-5242-59
5801406-5242-6
5801406-5242-60
5801406-5242-63
5801406-5242-64
5801406-5242-65
5801406-5242-66
5801406-5242-67
5801406-5242-68
5801406-5242-69
5801406-5242-7
5801406-5242-70
5801406-5242-8
5801406-5242-9
01/58 
start stop bwd fwd


รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได้ออกติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ำคำ
เมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยมีนายธีระวัฒน์ ทองใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
เป็นประธานกรรมการ นางสาวกัญยุพา สรรพศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)เป็นกรรมการ
และนายวิชิต บุคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย เป็นกรรมการและเลขานุการได้ตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำคำขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน
เป็นอย่างยิ่งและหวังว่าคงได้มีโอกาสต้อนรับคณะท่านอีกในโอกาสต่อไป5801406-5325-1
5801406-5325-10
5801406-5325-11
5801406-5325-12
5801406-5325-13
5801406-5325-14
5801406-5325-15
5801406-5325-16
5801406-5325-16 (1)
5801406-5325-17
5801406-5325-17 (1)
5801406-5325-18
5801406-5325-18 (1)
5801406-5325-19
5801406-5325-2
5801406-5325-23
5801406-5325-24
5801406-5325-25
5801406-5325-26
5801406-5325-27
5801406-5325-28
5801406-5325-29
5801406-5325-29 (1)
5801406-5325-3
5801406-5325-30
5801406-5325-4
5801406-5325-5
5801406-5325-6
5801406-5325-7
5801406-5325-8
5801406-5325-9
01/31 
start stop bwd fwd

อบรม อย.น้อย 2558

โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยผู้อำนวยการไสว โสภาศรี คณะครู และวิทยากรรับเชิญจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลน้ำคำ จัดอบรม กิจกรรม อย.น้อย ให้กับนักเรียนที่เป็นอาสาสมัครในการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพทั้งในโรงเรียนและชุมชนได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลน้ำคำ โดยเชิญ
นายนคร ทองปัญญา นายกเทศบาลตำบลน้ำคำมาเป็นประธานในพิธี
5801406-5359-1
5801406-5359-10
5801406-5359-11
5801406-5359-12
5801406-5359-16
5801406-5359-17
5801406-5359-18
5801406-5359-19
5801406-5359-2
5801406-5359-20
5801406-5359-3
5801406-5359-4
5801406-5359-5
5801406-5359-6
5801406-5359-7
5801406-5359-8
5801406-5359-9
01/17 
start stop bwd fwd

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยผู้อำนวยการไสว โสภาศรี และคณะครู
ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

5801406-5360-1
5801406-5360-10
5801406-5360-11
5801406-5360-12
5801406-5360-13
5801406-5360-14
5801406-5360-15
5801406-5360-2
5801406-5360-3
5801406-5360-4
5801406-5360-5
5801406-5360-9
01/12 
start stop bwd fwd

หมวดหมู่รอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าราชการครู บุคลากร

nipun_tum_2.gif

ขณะนี้เวลา

สถิติผู้มาเยี่ยมชมเว็บไชต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday7
mod_vvisit_counterThis week10
mod_vvisit_counterLast week60
mod_vvisit_counterThis month222
mod_vvisit_counterLast month219
mod_vvisit_counterAll days24164

Online Now: 1
Your IP: 202.29.213.229
,
Today: มิถุนายน 25, 2018
Visitors Counter

ศาลาแหล่งเรียนรู้ 4 หลัง

Administratorเผยแพร่กิจกรรมที่ 1

ประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินเรียนพรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
academic1_1

เผยแพร่กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
academic2

เผยแพร่กิจกรรมที่ 3

ครู นักเรียนทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ จ.อุบล
academic3

webmaster Thongbai boonyee :thongbainew@gmail.com Powered by Joomla!®. Developed by: Joomla master theme  Valid XHTML and CSS.